zondag 12 februari 2012

Officiële opening

Geachte lezer,

Hierbij open ik, namens de hoofdredactie, het officiële blog van WoNo Magazine.

We hadden u graag uitgenodigd voor deze officiële opening, maar helaas was daar geen geld voor. Geen budget, beste lezer, ja u leest het goed! Ook de hoofdredactie van WoNo Magazine moet de broekriem aanhalen in deze tijden van crisis. Immers, ondanks de prijsverhoging met 137,3% die per 1 januari jongstleden is ingegaan voor onze 'captive' abonnees, is de financiële situatie nijpend. Voor het grootste deel is dit terug te voeren op het onverwachte koersverloop van de WoNo Easterwhitsun Derivates, en de daaropvolgende, natuurlijk volkomen onterechte, handhavingsactie van de Autoriteit Financiële Varkens (AFV), waardoor de hoofdredactie zich helaas genoodzaakt zag grote uitkeringen te doen aan zogenaamd gedupeerde beleggers.

Helaas hebben we daarop de helft van onze redactiestaf moeten laten gaan en als het zo doorgaat moeten we misschien ook nog de salarissen bevriezen van de 128 medewerkers van de stafafdeling Interieurdesign onder leiding van Jan VandenOssenstalle, die de vormgeving van ons hoofdkantoor verzorgt.

In de meer dan tienjarige geschiedenis van WoNo Magazine is dit toch wel een mijlpaal, beste lezer. Nee, ik doel niet op dat financiële akkefietje, want u bent natuurlijk van WoNo Magazine gewend dat we voortdurend op het scherp van de snede opereren, maar nee, ik doel op dat blog. Dit blog, dus!

Uit de adviezen van onze duurbetaalde adviseurs van de firma Confetti is ons wel duidelijk geworden dat nu de wereld nu aan onze voeten ligt, beste lezer en dat het geld nu vanzelf naar ons toe komt stromen. Niet dat we het voor het geld doen, natuurlijk... Ehm. Het is me even ontschoten waar we het ook alweer wel voor deden, even denken: roem? Nee. Aanzien bij de vrouwtjes? Misschien!. Nee, ik weet het weer: voor de liefde voor muziek! Dat was het! For the love of music of zoiets. Ja. Dat was het!

Welnu beste lezer, Bij dezen, dan. Ons blog. En dat het maar vanzelf vol moge stromen.

Hoogachtend,

WoNo Magazine,
namens de Hoofdredactie,

          .No

.No,  CFO (en ook erg goed met naald en draad)

1 opmerking: